HOME INTERVIEWSARTIST TALK: OUTI MARTIKAINEN

Artist Talk: Outi Martikainen

In Kohta’s interview, textile artist Outi Martikainen talks about her working methods, her interest in different materials and opens the starting points for the works currently on display in her exhibition ‘Calculations and Compositions’.

Outi Martikainen was trained as a textile artist and has frequently collaborated with architects to make upholstery fabrics, acoustic panels, patterned glass façades and other ‘applied images’ meant to be integrated into built environments. To her, textile is both an institutional affiliation and a licence for constant technical innovation. Her image-making practice presupposes both composition (like most other artists’ work) and calculation (made necessary by her use of braided ropes and computerised Jacquard looms).

The interview is subtitled in English.

Kohtan taiteilijahaastattelussa Outi Martikainen kertoo työskentelymetodeistaan, kiinnostuksestaan eri materiaaleja kohtaan sekä avaa ’Calculations and Compositions’ -näyttelyssä esillä olevien teoksiensa lähtökohtia.

Tekstiilitaiteilijan koulutuksen saanut Outi Martikainen on tehnyt toistuvasti yhteistyötä arkkitehtien kanssa toteuttaen verhoilukankaita, akustisia paneeleja, kuvioituja lasijulkisivuja ja muita rakennettuihin ympäristöihin integroituvia “sovitettuja” kuvia. Hänelle tekstiilit edustavat sekä institutionaalista kytköstä että mahdollisuutta jatkuvaan tekniseen uudistumiseen. Hänen kuvantekemisen käytäntönsä edellyttää sekä sommittelua (kuten useimpien taiteilijoiden) että laskentaa (välttämätöntä työstettäessä punottuja köysiä tietokoneohjatuilla Jacquard-kangaspuilla).

Haastattelu on tekstitetty englanniksi