HOME EVENTSDECOLONIAL FEMINISM: BOOK LAUNCH AND PANEL DISCUSSION

Decolonial Feminism: Book Launch and Panel Discussion

Decolonial Feminism:
Book Launch and Panel Discussion on 11 April at 5.30–8 p.m.

Tutkijaliitto publishes a Finnish translation of Françoise Vergès’s book Un féminisme décolonial (2019). The book launch happens at Kohta and will be accompanied by a panel discussion, in Finnish, on decolonial feminism.

According to Françoise Vergès, decolonial feminism aims to eradicate racism, capitalism and imperialism. In her book, she considers questions such as these: How exactly has feminism become an odourless and flavourless part of neoliberal society and the market economy? How has the racist and Islamophobic extreme right succeeded in weaponising women’s rights? How are we to reclaim feminism and bring its subversive power back to life?

The panel will consist of the film director and screenwriter Suvi West and the photographer and artist Nora Sayyad. The discussion will be moderated by the social scientist Olivia Maury.

Dekoloniaalinen feminismi
Kirjan julkistus ja keskustelu 11. huhtikuuta klo 17.30–20.00

Tutkijaliitto julkaisee suomennoksen Françoise Vergèsin kirjasta Un féminisme décolonial (2019). Kirjan julkistamistilaisuudessa käydään paneelikeskustelua dekoloniaalisesta feminismistä.

Françoise Vergèsin mukaan dekoloniaalinen feminismi tähtää rasismin, kapitalismin ja imperialismin hävittämiseen. Hän pohtii kirjassaan mm. seuraavia kysymyksiä: Kuinka feminismistä oikein on tullut hajuton ja mauton osa uusliberaalia yhteiskuntaa ja markkinataloutta? Kuinka rasistinen ja islamofobinen äärioikeisto on onnistunut kaappaamaan naisten oikeudet lyömäaseekseen? Kuinka ottaa feminismi takaisin ja herättää sen kumouksellinen voima jälleen eloon?

Mukana keskustelemassa dekoloniaalisesta feminismistä ovat ohjaaja ja käsikirjoittaja Suvi West ja valokuvaaja ja taiteilija Nora Sayyad. Keskustelua vetää yhteiskuntatieteilijä Olivia Maury.

Dekolonial feminism
Bokpresentation och paneldiskussion den 11 april kl. 17.30–20

Tutkijaliitto ger ut en finsk översättning av Françoise Vergès’ bok Un féminisme décolonial (2019). Bokpresentationen sker i Kohta och kommer att åtföljas av en paneldiskussion, på finska, om dekolonial feminism.

Enligt Françoise Vergès syftar den dekoloniala feminismen till att utrota rasism, kapitalism och imperialism. I sin bok tar hon upp frågor som: Hur kommer det sig att feminismen har blivit en doftlös och fadd del av det nyliberala samhället och marknadsekonomin? Hur har den rasistiska och islamofobiska extremhögern lyckats göra kvinnokampen till sitt eget vapen? Hur kan vi återta kontrollen över feminismen och återuppliva dess subversiva kraft?

Panelen består av filmregissören och manusförfattaren Suvi West och fotografen och konstnären Nora Sayyad. Moderator är samhällsvetaren Olivia Maury.