HOME EVENTSFOUR WINDS – A WINTER SOLSTICE CONCERT

Four Winds – A Winter Solstice Concert

‘Four Winds’: Closing Event for the Exhibition ‘Charlie Morrow: A Gathering’

Live-streamed winter solstice concert with pieces by Charlie Morrow, Phil Dadson, Phill Niblock and Åsa Simma

Time: Monday, 21 December at 5–6.30pm EET (Helsinki time)

 

Kunsthalle Kohta’s critically acclaimed retrospective of American composer, sound artist and event-maker Charlie Morrow (US/Finland, 1942) ends with a celebration of the winter solstice on 21 December.

Since 1973, Morrow has organised inter-disciplinary solstice celebrations ‘on the day the sun stands still’: gathering like-minded musicians, dancers, poets, visual artists and many others, on site in New York and globally with the help of state-of-the-art telecommunications, usually on 21 June but sometimes also on 21 December.

Because of its global scope, this celebration takes place online, with live and recorded contributions from Finland, Sweden, the US, Japan, Australia and New Zealand.

Its main feature is the premiere of Morrow’s new composition Four Winds (2020, ca 20′), a ‘sound portrait’ four horns – located in different time zones but playing simultaneously – and digital soundscape. The first horn player, Satu Huuskonen, joins from Otso Pakarinen’s Visual Power studio in Helsinki, where Pakarinen and Petri Frestadius plays keyboards. The other horn players are Jordan James in Maryland, US, Adrian Hallam in Sydney, Australia, and Yuri Sasaki in Tokyo, Japan.

The five movements are:

Legato Energy
Staccato
Zephyrs
Chattering Storms
Song in the Distance

The four horns call out to each other from the four corners of the world. The music is dialogical, cerebral, mellifluous. In short, it encapsulates Morrow’s long career as an artist who makes the unfathomable and the accessible respond to each other.

Morrow also contributes a version of Kaddish (1974/2020), a solo chant based on the Aramaic mourner’s prayer for the living, accompanied by a hand-held gong.

Sound, video and visual artist Phil Dadson (Aotearoa/New Zealand, 1946) contributes VHS video documentation from the 1980s of Solar Plexus, an annual dawn-to-dusk wintersolstice drumming event in the Maungawhau crater, central Tamaki/Auckland that took place from 1970 to 1995 and collaborated with Morrow’s International Radio Solstice events. Their collaboration continues today.

Composer, film-maker and video artist Phill Niblock (US, 1933) heads the Experimental Intermedia Foundation in New York. He joins the event and contributes Rose Sea (2020, 3’44”), a video of water, and an 8-minute version of his musical composition VladaBC (2020).

Actress, yoik singer and scriptwriter Åsa Simma (Sápmi/Sweden, 1963) heads the Giron Sámi Teáhter in the mining town of Giron/Kiiruna/Kiruna in northern Sweden. She joins the event to contribute reflections on the winter solstice from a Sami point of view.

The event is live-mixed at and broadcast from Otso Pakarinen’s Visual Power Studio in Helsinki. It is produced by Willie Fastenow and Jeff Aaron Bryant of Park Boulevard Production in Los Angeles and New York.

The Vienna-based art society TONSPUR, run by sound art curator Georg Weckwerth, will stream the whole event on their website tonspur.at and their social media channels on Facebook and YouTube

Charlie Morrow wishes to thank The Society of Finnish Composers for supporting this event with a grant as part of celebrating its 75th anniversary. Four Winds is dedicated to Maija-Leena Remes.

Last but not least, the event also includes the launch of Morrowland, a public 3D online extension of the exhibition ‘A Gathering’ offering highlights of Charlie’s personal and professional life.Use your avatar to freely explore natural environments, event spaces, even an observatory. Connect with other guests and discover surprises all over this online world. For information and registration, please visit: 361.events/morrowland.

 

 

 

Four Winds. Charlie Morrow’n A Gathering -näyttelyn päätöstapahtuma

Live-striimattu talvipäivänseisauskonsertti, jossa teoksia Charlie Morrow’lta, Phil DadsoniltaPhill Niblockilta ja Åsa Simmalta.

Aika: Maanantai, 21. joulukuuta klo 17–18.30 EET

 

Amerikkalaisen säveltäjän, äänitaiteilijan ja tapahtumajärjestäjän Charlie Morrow’n (USA/Suomi, 1942) kriitikoiden ylistämä retrospektiivinäyttely Taidehalli Kohtassa päättyy talvipäivänseisauksen juhlistamiseen 21. joulukuuta.

Morrow on järjestänyt vuodesta 1973 lähtien poikkitieteellisiä päivänseisausjuhlia 21. kesäkuuta ja toisinaan myös 21. joulukuuta, kutsuen yhteen muusikoita, tanssijoita, runoilijoita, kuvataiteilijoita ja muita samanhenkisiä New Yorkissa sekä maailmanlaajuisesti aina viimeisintä viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Globaalin luonteensa vuoksi juhla toteutetaan verkon välityksellä, live-esityksinä ja nauhoituksina Suomesta, Ruotsista, Japanista, Yhdysvalloista, Australiasta ja Uudesta-Seelannista.

Tapahtuman keskiössä on Morrow’n uuden sävellyksen Four Winds (2020, n. 20′) ensi-ilta.Kyseessä on neljällä eri aikavyöhykkeellä samanaikaisesti soitettu torvien muodostama ”äänimuotokuva”, yhdistettynä digitaaliseen äänimaisemaan. Teoksen aloittaa torvensoittaja Satu Huuskonen Helsingistä Otso Pakarisen Visual Power -studiolta, Pakarisen ja Petri Frestadiuksen soittaessa koskettimia. Muut torvensoittajat ovat  Jordan James (Maryland, USA), Adrian Hallam (Sydney, Australia) ja Yuri Sasaki (Tokio, Japani).

Teoksen viisi osaa ovat:

Legato Energy
Staccato
Zephyrs
Chattering Storms
Song in the Distance

Neljä torvea kutsuvat toisiaan maailman eri laidoilta. Musiikki on vuoropuhelunomaista, älyllistä ja sulosointuista. Se kiteyttää Morrow’n pitkän uran taiteilijana, joka mahdollistaa sanoinkuvaamattoman ja saavutettavan keskinäisen kohtaamisen.

Morrow julkaisee myös version Kaddishista (1974/2020), soololaulusta, joka perustuu aramealaiseen rukoukseen kuolleiden puolesta, kannettavan gongin säestämänä.

Ääni-, video- ja kuvataiteilija Phil Dadson (Aotearoa / Uusi-Seelanti, 1946) osallistuu kokonaisuuteen Solar Plexus  -tapahtuman 1980-luvun VHS-videodokumentaatiolla. Kyseessä on vuosina 1970-1995 järjestetty talvipäivänseisausta juhlistava rumputapahtuma Maungawhau-kraaterissa, lähellä Tāmakia Aucklandissa. Yhteistyö Morrow’n International Radio Solsticen kanssa sai tuolloin alkunsa.

Säveltäjä, elokuvantekijä ja videotaiteilija Phill Niblock (USA, 1933) johtaa Experimental Intermedia -säätiötä New Yorkissa. Hän osallistuu tapahtumaan vesiaiheisella videoteoksellaan Rose Sea(2020, 3’44”) sekä 8 minuutin pituisella versiolla sävellyksestään VladaBC (2020).

Näyttelijä, joikaaja-laulaja ja käsikirjoittaja Åsa Simma (Sápmi / Ruotsi, 1963) johtaa Giron Sámi Teáhteria Kiirunan kaivoskaupungissa Pohjois-Ruotsissa. Hän osallistuu tapahtumaan reflektoiden talvipäivänseisausta saamelaisten näkökulmasta.

Tapahtuma lähetetään live-miksattuna Otso Pakarisen Visual Power Studiolta Helsingistä. Tuottajina ovat toimineet Willie Fastenow ja Jeff Aaron Bryant Park Boulevard Productionista Los Angelesista ja New Yorkista.

Wienissä toimiva taideyhdistys TONSPUR, jota johtaa äänitaiteen kuraattori Georg Weckwerth, suoratoistaa tapahtuman verkkosivuillaan tonspur.at ja sosiaalisen median kanavissaan Facebookissa ja YouTubessa.

Charlie Morrow kiittää Suomen Säveltäjät ry:tä tapahtuman tukemisesta apurahalla osana 75-vuotisjuhliaan. Four Winds on omistettu Maija-Leena Remekselle.

Tapahtuman aikana lanseerataan Morrowland, 3D-visualisointi näyttelystä A Gathering, joka sisältää kohokohtia Charlien elämästä. Oman avataren avulla on mahdollista vapaasti tutkia ympäristöä ja yllättäviä tapahtumapaikkoja, kuten observatoriota, sekä verkostoitua muiden kävijöiden kanssa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen osoitteessa 361.events/morrowland.

 

 

 

 

Four Winds. Avslutande evenemang för utställningen Charlie Morrow: A Gathering

Direktsänd vintersolståndskonsert med bidrag av Charlie Morrow, Phil Dadson, Phill Niblock och Åsa Simma

Tid: måndagen den 21 december kl. 17–18.30 EET (Helsingforstid)

 

Konsthallen Kohtas kritikerrosade retrospektiv över den amerikanske kompositören, ljudkonstnären och impressarion Charlie Morrow (USA/Finland, 1942) avslutas med ett evenemang på vintersolståndsdagen den 21 december.

Morrow har sedan 1973 organiserat interdisciplinära festivaler ”de dagar då solen står stilla”. Han har samlat likasinnade musiker, dansare, poeter, bildkonstnärer och många andra i hemstaden New York och över hela världen, med hjälp av det senaste inom telekommunikation, vanligtvis den 21 juni men ibland också den 21 december.

På grund av det globala omfånget sker måndagens samling på nätet, med direktsända och inspelade bidrag från Finland, Sverige, Japan, USA, Australien och Nya Zeeland.

Huvudnumret är urpremiären av Morrows nya komposition Four Winds (2020, ca 20′), ett ”ljudporträtt” för fyra valthorn – som befinner sig i olika tidszoner men spelas samtidigt – och digitalt ljudlandskap. Den första hornisten, Satu Huuskonen, ansluter sig från Otso Pakarinens studio Visual Power i Helsingfors, där Pakarinen själv och Petri Frestadius också spelar keyboard. Övriga hornister är Jordan James i Maryland, USA, Adrian Hallam i Sydney, Australien, och Yuri Sasaki i Tokyo, Japan.

Verkets fem satser är:

Legato Energy
Staccato
Zephyrs
Chattering Storms
Song in the Distance

De fyra hornen åkallar varandra från världens fyra hörn. Musiken är dialogisk, tankebaserad, melodiös. Den sammanfattar vad Morrow eftersträvat under hela sin långa konstnärliga karriär, nämligen att få det outsägliga och det tillgängliga att samspela.

Morrow framför också en version av Kaddish (1974/2020), en solosång med den arameiska sorgebönen för de levande, ackompanjerad av en liten gong-gong.

Ljud-, video- och bildkonstnären Phil Dadson (Aotearoa/Nya Zeeland, 1946) bidrar med VHS-dokumentation av Solar Plexus, det kollektiva trummande från gryning till skymning i Maungawhau-kratern utanför Tāmaki/Auckland som skedde på vintersolståndsdagen varje år mellan 1970 och 1995, i samarbete med Morrows International Radio Solstice. Deras samarbete fortsätter ännu idag.

Kompositören, filmaren och videokonstnären Phill Niblock (USA, 1933) leder Experimental Intermedia Foundation i New York. Han ansluter sig till evenemanget och bidrar med Rose Sea (2010, 3’44”), en video med porlande vatten, och en 8 minuters version av den musikaliska kompositionen VladaBC (2020).

Skådespelerskan, jojkaren och manusförfattaren Åsa Simma (Sápmi/Sverige, 1963) leder Giron Sámi Teáhter i Giron/Kiiruna/Kiruna. Hon ansluter sig till evenemanget för att bidra med reflektioner om vintersolståndet ur samisk synvinkel.

Evenemanget mixas och direktsänds från Otso Pakarinens Visual Power Studio i Helsingfors. Det produceras av Willie Fastenow och Jeff Aaron Bryant vid Park Boulevard Production i Los Angeles och New York.

Konstsamfundet TONSPUR i Wien, lett av ljudkonstkurator Georg Weckwerth, direktsänder hela evenemanget från sin hemsida tonspur.at och sina kanaler på Facebook och YouTube.

Charlie Morrow vill tacka Finlands tonsättare r.f. för bidraget till evenemanget inom ramen för dess 75-årsjubileum. Four Winds tillägnas Maija-Leena Remes.

Sist men inte minst innefattar evenemanget också lanseringen av Morrowland, en offentlig nätbaserad 3D-förlängning av utställningen A Gathering med höjdpunkter från Charlies personliga liv och yrkesverksamhet. Använd din avatar för att fritt utforska naturmiljöer, evenemang och ett observatorium. Kom i kontakt med andra gäster och upptäck överraskningar i denna digitala värld. För upplysningar och registrering, besök 361.events/morrowland.