HOME EVENTSTALK BY THE CURATOR EMILY FAHLéN, DIRECTOR OF MINT IN STOCKHOLM

Talk by the curator Emily Fahlén, director of Mint in Stockholm

Thursday, 16 May at 6 p.m.

Emily Fahlén is an independent curator and director of the art space Mint, located in the Workers’ Educational Association in central Stockholm. Focusing on contemporary art and poetry, Mint is embracing experimental practices, cross-generational encounters and site-specific interventions Just like the practice of a museum relates to – and is in dialogue with – its collection, Mint allows its program to be inspired and directed by the history of the building and its events, struggles, organisations and cultural expressions.

Fahlén will speak about her work with Mint and about its programme. She was invited to visit Kohta, and to do studio visits with artists in Helsinki, within the framework of ‘Serving Art’, a project initiated by Kohta and realised with funding from the Finnish Cultural Foundation. The purpose is to build a network of representatives of various European art institutions, ranging from smaller ones such as Kohta and Mint to larger ones such as the Lithuanian National Museum of Art in Vilnius. The participating institutions are united by their interest in working closely with, for and through artists of all active generations.

Emily Fahlén is also one of the advisers across the Nordic region who help us organise the exhibition series in the studio gallery.

www.m-i-n-t.se

Torstaina 16. Toukokuuta klo 18.00
Luento: Emily Fahlén, Mint-taidetilan johtaja, Tukholma (englanniksi)

Emily Fahlén on riippumaton kuraattori ja Tukholman keskustassa, Työväen koulutusyhdistyksen tiloissa sijaitsevan Mint-taidetilan johtaja. Nykytaiteeseen ja -runouteen keskittyvä Mint hyödyntää kokeellisia käytäntöjä, sukupolvien välisiä kohtaamisia ja paikkasidonnaisia interventioita. Samoin kuin museoiden käytännöt liittyvät niiden kokoelmiin ja käyvät vuoropuhelua niiden kanssa, Mint antaa ohjelmansa inspiroitua ja ohjautua rakennuksen historiasta ja sen tapahtumista, kamppailuista, järjestöistä ja kulttuuri-ilmaisuista.

Fahlén kertoo työstään Mintissä ja sen ohjelmasta. Kutsuimme hänet puhumaan Kohtaan ja ateljeevierailuille helsinkiläisten taiteilijoiden luo osana Kohtan käynnistämää ja Suomen Kulttuurirahaston tukemaa Serving Art -projektia. Tarkoituksena on rakentaa verkosto eurooppalaisten taideinstituutioiden edustajista. Mukana on pienempiä toimijoita, kuten Kohta ja Mint, sekä suurempia, kuten Liettuan kansallinen taidemuseo Vilnassa. Projektin instituutioita yhdistää kiinnostus työskennellä tiiviisti kaikkia aktiivisia sukupolvia edustavien taiteilijoiden kanssa, heidän puolestaan ja heidän kauttaan.

Emily Fahlén on myös yksi niistä neuvonantajista, jotka auttavat meitä järjestämään pohjoimaisen näyttelysarjan Kohtan studiossa.

www.m-i-n-t.se

Torsdagen den 16 maj kl. 18
Föredrag av kuratorn Emily Fahlén, chef för Mint i Stockholm (på engelska)

Emily Fahlén är frilansande kurator och konstnärlig ledare för konsthallen Mint, belägen i Arbetarnas bildningsförbunds lokaler i centrala Stockholm. Mint visar internationell och lokal samtidskonst, ofta genom möten mellan olika generationer av konstnärer och i platsspecifika interventioner. Liksom ett museum har sin samling att förhålla sig till och tala med, låter Mint ABF-husets och Sveagalleriets historia och experimentella kulturyttringar inspirera konsthallens program.

Fahlén kommer att tala om sitt arbete med Mint och om dess program. Hon har inbjudits att besöka Kohta, och att göra ateljébesök hos konstnärer i Helsingfors, inom ramen för Serving Art, ett projekt initierat av Kohta och finansierat av Finska kulturfonden. Syftet är att bygga ett nätverk av representanter för olika europeiska konstinstitutioner, från mindre organisationer som Kohta och Mint till större som Litauiska nationella konstmuseet i Vilnius. De deltagande institutionerna förenas av sitt intresse för att arbeta med, för och genom konstnärer i alla aktiva generationer.

www.m-i-n-t.se