HOME EVENTSTHREE SOLOS: JAAKKO PALLASVUO & TEO ALA-RUONA, STELLA MASSA AND VILLE LAURINKOSKI

Three Solos: Jaakko Pallasvuo & Teo Ala-Ruona, Stella Massa and Ville Laurinkoski

Wednesday, 12 June, 18:00
Three Solos

Welcome to an evening of three solo performances at Kohta. It features performances by Ville Laurinkoski and Stella Massa and a collaboration between Jaakko Pallasvuo and Teo Ala-Ruona. The final order of performances will be confirmed later.

I wonder, will our imagination
remain a temple burning with candles

against all odds?
Behind a nipple and a bone?

The simplest of glands laid in a circle
around skin and liquid

that stirs up imagery
winged and prismed, as if blood

were a wine inducing visions

– Fanny Howe

Ville Laurinkoski: A Year in Arcadia and Absences répétées

Conjuring verses from Emil Leopold August von Sachsen-Gotha and Altenburg (1772–1822) and a song from Guy Gilles’s film Repeated Absences (1972), the two performances A Year in Arcadia and Absences répétées aren’t afraid of evoking the obsolescent and slumbering décor of time as the prime product of our decades.

Duration: 24 min

Ville Laurinkoski (1996) studied at Ed Atkins’s class in Copenhagen and works on suggestive interiors and chamber pieces that comprise mass-produced objects and misfit materials that are being imbued with sound and voice, transforming the unwanted states of loneliness and intimacy to collective sceneries of relief.

Stella Massa: Kešälintu

Kešälintu is a performance about doing Karelian spells, being outside of the music scene and about what happens after losing something very important.

Duration: ca 30 min

Stella Massa (2000) is a Finnish-Karelian activist, performance artist, music maker and actor.

Jaakko Pallasvuo & Teo Ala-Ruona: New in Town

New in Town is a monologue about a dentist starting over.

Duration: ca 25 min
Text: Jaakko Pallasvuo
Performance: Teo Ala-Ruona
Costume: Ville Pölhö
Dramaturgical dialogue: Martta Jylhä

Jaakko Pallasvuo (1333) is someone.

Teo Ala-Ruona (1990) is a performance artist who loves surprises and risks on stage, with an endless fascination for the possibilities of language and spoken text in performance.

Keskiviikkona 12. Kesäkuuta, klo 18.00
Three Solos

Tervetuloa kolmen sooloesityksen iltaan Kohtaan! Ohjelmaan nähdään Ville Laurinkosken ja Stella Massan sooloteokset sekä Jaakko Pallasvuon ja Teo Ala-Ruonan yhteistyössä syntynyt teos. Ohjelman lopullinen järjestys varmistuu myöhemmin.

I wonder, will our imagination
remain a temple burning with candles

against all odds?
Behind a nipple and a bone?

The simplest of glands laid in a circle
around skin and liquid

that stirs up imagery
winged and prismed, as if blood

were a wine inducing visions

– Fanny Howe

Ville Laurinkoski: Vuosi Arkadiassa ja Absences répétées

Emil Leopold August von Sachsen-Gotha-Altenburgin (1772-1822) säkeitä ja Guy Gillesin elokuvasta Absences répétées (1972) peräisin olevaa laulua lainaavat esitykset Vuosi Arkadiassa ja Absences répétées eivät kaihda vanhentuneiden ja uinuvien aika-asetelmien esiinloihtimista oman vuosikymmenemme päätuotteena.

Kesto: 24 min

Ville Laurinkoski (1996) opiskeli Kööpenhaminassa Ed Atkinsin johdolla ja työskentelee suggestiivisten interiöörien ja kamariteosten parissa. Niissä sekä massatuotetut esineet että epäsopivat materiaalit saavat äänen ja yksinäisyyden ja läheisyyden ei-toivotut tilat muuntuvat kollektiivisiksi helpotuksen kohtauksiksi.

Stella Massa: Kešälintu

Kešälintu on esitys karjalaisista loitsuista, musiikkimaailman ulkopuolella olemisesta ja siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun on menettänyt jotain hyvin tärkeää.

Kesto: n. 30 min

Stella Massa (2000) on suomalais-karjalainen aktivisti, performanssitaiteilija, musiikintekijä ja näyttelijä.

Jaakko Pallasvuo & Teo Ala-Ruona: New in Town

New in Town on monologi hammaslääkäristä, joka aloittaa uudelleen alusta.

Kesto: n. 25 min
Teksti: Jaakko Pallasvuo
Performanssi: Teo Ala-Ruona
Puvustus: Ville Pölhö
Dramaturgia: Martta Jylhä

Jaakko Pallasvuo (1333) on joku.

Teo Ala-Ruona (1990) on performanssitaiteilija, joka rakastaa yllätyksiä ja riskejä näyttämöllä. Häntä kiehtovat loputtomasti kielen ja puhutun tekstin mahdollisuudet performanssissa.

 

Onsdagen den 12 juni kl. 18
Three Solos

Välkomna till en kväll med tre soloföreställningar i Kohta. Den innehåller performanceverk av Ville Laurinkoski och Stella Massa och ett samarbete mellan Jaakko Pallasvuo och Teo Ala-Ruona. Den slutliga ordningsföljden meddelas senare.

I wonder, will our imagination
remain a temple burning with candles

against all odds?
Behind a nipple and a bone?

The simplest of glands laid in a circle
around skin and liquid

that stirs up imagery
winged and prismed, as if blood

were a wine inducing visions

– Fanny Howe

Ville Laurinkoski. A Year in Arcadia och Absences répétées

Dessa två performanceverk anspelar på dikter av Emil Leopold August von Sachsen-Gotha and Altenburg (1772–1822) och en sång från Guy Gilles’ film Absences répétées (1972) och drar sig inte för att frammana de föråldrade och slumrande tidskulisser som kan vara våra egna årtiondens främsta produkt.

Längd: 24 min.

Ville Laurinkoski (1996) studerade för Ed Atkins i Köpenhamn och arbetar med suggestiva interiörer och kammarspel. Såväl massproducerade föremål som missanpassade material ges ljud och röst. Oönskade tillstånd av ensamhet och intimitet förvandlas till kollektiva scenerier av lättnad.

Stella Massa. Kešälintu

Kešälintu är en föreställning om Karelska trollformler, att vara utanför musikscenen och om vad som händer när något mycket viktigt går förlorat.

Längds: ca 30 min.

Stella Massa (2000) är en finsk-karelsk aktivist, performancekonstnär, musikant och skådespelare.

Jaakko Pallasvuo & Teo Ala-Ruona. New in Town

New in Town är en monolog om en tandläkare som börjar om.

Längd: ca 25 min.
Text: Jaakko Pallasvuo
Performance: Teo Ala-Ruona
Kostym: Ville Pölhö
Dramaturgi: Martta Jylhä

Jaakko Pallasvuo (1330) är någon.

Teo Ala-Ruona (1990) är en performancekonstnär som älskar överraskningar och risktagande på scenen, med en aldrig sinande fascination för språkets och den talade textens möjligheter inom performancekonsten.