HOME EVENTSTIMO TUHKANEN’S PERFORMANCE SPECULATIVE SOUND

Timo Tuhkanen’s performance Speculative Sound

In their performance Speculative Sound, titled after the exhibition at Kohta, Timo Tuhkanen presents a ritual where ceramics move, bounce, and flex. It is based on a story, written by Tuhkanen himself and interpreting the imaginary possibilities of existential ceramics, which is also articulated in the exhibited sculptural work In the Shadow of the Spiral.

In the performance, the sculptures become instruments for receiving and transmitting vibrations and echoes, capturing sadness, despair, and futility from the universe. Demonstrating the potential of ceramics to be flexed and form kinetic objects, the performance also incorporates recordings capturing the sound of burnt clay.

Friday, 22 March at 6pm, free entry

Timo Tuhkanen esittää näyttelynsä mukaan nimetyssä Speculative Sound -performanssissaan rituaalin, jossa keramiikka liikkuu, pomppii ja taipuilee.

Performanssi perustuu Tuhkasen kirjoittaman, eksistentiaalista keramiikkaa käsittelevän tarinan maailmaan ja kuvitteellisiin mahdollisuuksiin. Tarinan pohjalta In the Shadow of the Spiral -teoksen keraamiset veistokset muuntuvat värähtelyjä ja kaikuja vastaanottaviksi ja välittäviksi instrumenteiksi, jotka vangitsevat maailmankaikkeuden surua, epätoivoa ja turhuutta.

Näyttelyn veistoksia materiaalina käyttävä performanssi esittelee taipuisaa keramiikkaa ja kineettisiä keramiikkaesineitä sekä poltetun saven ääniä taltioineita äänilevyjä.

perjantana 22.3. klo 18, vapaa pääsy.

I sin performance Speculative Sound, uppkallad efter utställningen i Kohta, presenterar Timo Tuhkanen en ritual där keramiken blir rörlig och böjlig. Den bygger på en berättelse skriven av Tuhkanen själv och uttolkar tänkbara möjligheter för en existentiell keramik, vilket också artikuleras i det utställda skulpturala verket In the Shadow of the Spiral.

I performancen blir skulpturerna redskap för att motta och sända vibrationer och ekon. De blir mottagare av Universums sorg, hopplöshet och meningslöshet. Performancen visar hur keramiska föremål kan böjas och bli rörliga, och den innefattar också inspelningar av ljud från bränd lera.

Fredagen den 22 mars kl. 18, fritt inträde