HOME INTERVIEWSTHE ART CRITIC AND THE AUDIENCE

The Art Critic and the Audience

Taidekriitikko ja yleisö

Keskiviikkona 12.2. klo 17–19

Tervetuloa Kohta-taidehalliin taidekritiikkiä käsittelevän keskustelusarjan viimeiseen tilaisuuteen. Tällä kertaa teemana on ’Taidekriitikko ja yleisö’. Vaikka otsikon sanat ovat yksikössä, niin kriitikkoja, kuten myös yleisöjä on olemassa monenlaisia. Illan aikana haemme vastauksia moniin kritiikin olemusta ja tulevaisuutta käsitteleviin kysymyksiin. Kenelle kriitikko kirjoittaa? Kuka on oletettu lukija? Millä tavoin taidekritiikin muotoa voisi kehittää, jotta se tavoittaisi uusia lukijoita? Yhteiskunnan väestörakenteen ja mediakentän muuttuessa pitää löytää keinoja, joilla taidekritiikki tavoittaa jatkossakin taiteesta kiinnostuneet. Mitä tapahtuu siinä hetkessä, kun kriitikko ja lukija kohtaavat tekstin kautta? Joutuuko kriitikkokin toisinaan kritiikin alaiseksi? Miten taiteilija kokee kriitikon työn vaikuttavan yleisöön?

Keskustelusarjan neljäs ja samalla viimeinen osa toivottavasti tarjoaa selkeitä näkökulmia kriitikoiden ja erilaisten yleisöjen kohtaamisiin.

Myös Kohta-taidehallissa parhaillaan esillä oleva Lili Dujourien näyttely on osana keskustelua.

Näistä aiheista keskustelemassa ovat kirjailija Tatjana Brandt, kuvataiteilija Martti Aiha, runoilija Pauliina Haasjoki ja kuraattori ja kriitikko Anders Kreuger. Moderaattorina toimii kriitikko ja kirjailija Pontus Kyander.

Keskustelu käydään suomeksi ja ruotsiksi.

Tilaisuudessa on tarjolla Teurastamolla toimivan Helsingin Kahvipaahtimon tuoretta kahvia.

Lämpimästi tervetuloa!

Taidekriitikko ja yleisö -tilaisuus on osa Kohta taidehallissa syksyllä 2019 ja alkuvuodesta 2020 järjestettävää Kritiikin merkitys muuttuvassa mediakentässä -paneelikeskustelujen sarjaa.

Neljä yleisölle avointa keskustelutilaisuutta toteutetaan yhteistyössä Kritikbyrån-työryhmän, Ny Tid-lehden, verkossa toimivan Mustekala-kulttuurilehden kanssa, Svenska kulturfonden-kulttuurirahaston tuella.

Konstkritikern och publiken

Onsdagen den 12 februari kl. 17–19

I Kohta samlas vi än en gång för ett samtal om konstkritiken och dess förutsättningar. Den här gången handlar det om ”Konstkritikern och publiken”.

Båda dessa ord står i singularis – men är det kanske så att det finns många slags kritiker, på samma sätt som det finns många slags publiker? En rad frågor ställs på sin spets i kvällens samtal: Vem skriver konstkritikern för, vem är den tänkta läsaren? Hur gör vi för att nå utanför den allra trognaste kretsen läsare? När både samhällets demografi och medielandskapet förändras, har vi idéer för hur konstkritikens form kan utvecklas för att nå nya läsare? Vad händer i mötet mellan kritikern och läsaren – får kritikern någonsin själv kritik? Och vad betyder kritikens inflytande på publiken, sett ur konstnärens perspektiv?

Detta sista samtal av fyra bjuder förhoppningsvis på tydliga ställningstaganden, i brytningspunkterna mellan kritikerna och de många olika publikerna.

Den nuvarande utställningen i Kohta, av den belgiska konstnären Lili Dujourie, kommer också att kommenteras.

Deltagare i diskussionen är författaren Tatjana Barndt, konstnären Martti Aiha, poeten Pauliina Haasjoki och kuratorn och kritikern Anders Kreuger. Moderator för diskussionen, som kommer att vara tvåspråkig på finska och svenska, är kritikern och författaren Pontus Kyander.

Det lokala kafferosteriet Helsingfors’ kafferosteri kommer att servera sitt finaste kaffe åt alla gäster.

Varmt välkomna!

Denna offentliga diskussion är den sista av fyra i serien ”Kritiken i ett föränderligt medialandskap” vid Konsthallen Kohta under hösten och vintern 2019–20.

Serien organiseras i samarbete mellan Konsthallen Kohta, Kritikbyrån, den svenskspråkiga tidskriften Ny Tid, och den finskspråkiga nättidskriften Mustekala, med finansiering från Svenska kulturfonden i Finland.